Derneğimiz Hakkında

Türkiye’de faaliyet gösteren Beytülmakdis Öncüleri Derneği’nin amacı, İslam Alemin’den Filistin ve Beytülmakdis uzmanları yetiştirmek.


Vizyon:

Filistin ve Kudüs davasını uzman kişiler tarafından İslam Alemi’nin farklı bölgelerine tanıtmak ve daha geniş bir alana yaymak.

Misyon:

İslam dünyasından Mescid-i Aksa ve Kudüs emanetini hakkıyla taşıyabilecek emanetçiler yetiştirmek.

Hedef:

1. Filistin, davası hakkında uzmanlar yetiştirmek.

2. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dikkat çekmek ve tanıtmak.

3. Filistin davası için yetiştirilen uzmanlar arasından seçilen kişilerle birlikte çalışıp Filistin davasını dünyaya duyurmak.

Çalışma Alanları:

1. İslam alemi ve Türkiye’de çalışacak Beytülmakdis uzmanları yetiştirmek.

2. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda uzmanlar yetiştirmek.

3. Kudüs hakkında kurs ve seminerler düzenlemek.

4. Filistin konusunda uluslararası öğrenciler arasından uzmanlar yetiştirmek ve eğitim programları düzenlemek.

5. Filistin,,Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çeşitli dillerde eğitim müfredatları ve kaynakları hazırlamak..Derneğimiz Hakkında
Daha Fazla Ayrıntı İçin Bizimle


İLETİŞİME GEÇ