Beytülmakdis Öncüleri Derneği olarak düzenlediğimiz faaliyetler


2015 2016 2017

Bireysel Eğitimler

Kişi ve gruplara verilen eğitimler, kurslar

20 18 25

Konferanslar

Yurtiçinde yapılan konferanslar

39 37

50

Seminerler

Seminerlerle ilgili kısa bilgi girilecek

59 56

75

 

Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.