TÜRKİYE BEYTÜLMAKDİS ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Türkiye Beytülmakdis Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında lisans ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe kazanımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve Filistin meselesinde yapılan çalışmalarda akademik alandaki üretime katkı sağlamak amacıyla Beytülmakdis Öncüleri Derneği ve Kudüs Araştırmaları Platformu tarafından düzenlenen ulusal bilimsel ve akademik bir etkinliktir.

Türkiye Beytülmakdis Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu, 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Beytülmakdis Öncüleri Derneği ile Kudüs Araştırmaları Platformu iş birliğinde yüz yüze olarak İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunumu da kabul edilecektir.

Başvurular, Sempozyum kurulundaki hakemlerin değerlendirmesine sunulacaktır. Kabul edilen bildirilerin özetleri, Bildiri Özetleri Kitabı olarak okuyucularla buluşturulacaktır.

Sempozyum Tarihi: 15-16 Ekim 2022 Cumartesi – Pazar | Yüz Yüze
Özet Gönderim Başlangıç ve Kapanış Tarihi: 25 Temmuz – 08 Ağustos 2022
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 15 Ağustos 2022
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 31 Ağustos 2022

Sempozyuma başvurmak için tıklayınız.

TÜRKİYE BEYTÜLMAKDİS ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUM

Kimler başvurabilir?
Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış herkes başvurabilir.

Sempozyum kapsamı nedir?
Sempozyuma; Arkeoloji, Coğrafya, Dil Bilimleri, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler ile başvuru yapılabilir.

Sempozyumun amacı nedir?
Türkiye Beytülmakdis Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu, Filistin meselesi üzerinde bir farkındalık oluşturmak üzere Sosyal Bilimler alanında lisans ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek hem tecrübe kazanımına imkân sağlamak hem disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Birden fazla bildiri ile katılmak mümkün mü?
Hayır, sadece tek bildiri ile başvuru kabul edilmektedir.

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?
Türkiye Beytülmakdis Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu, yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. İsteyen herkes dinleyici olarak İstanbul’da belirlenecek olan mekana gelebileceklerdir. Sunumların gerçekleştirileceği mekan sempozyum tarihinden bir (1) ay önce web site ve sosyal mecralarda duyurulacaktır.

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde (şekil özellikleri vs.) olacak?
Tam metin gönderim formatı özetleri kabul edilen öğrencilerle mail yoluyla paylaşılacaktır.

Sempozyuma katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?
Sempozyuma katılım ücretsizdir. Katılımcılar için herhangi bir imkân sunulmamaktadır. Yalnızca Bildiri Özetleri Kitabı kendilerine basılı olarak takdim edilecektir. Aynı zamanda sunum yapan öğrencilere 3 kitaptan oluşan Filistin kitap seti hediye edilecektir.

Sempozyuma yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?
Sempozyuma kabul edilen bildirilerin dili ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmalıdır.

Bir bildiride en fazla kaç yazar olabilir?
Bildirideki yazar sayısı en fazla 2 yazar ile sınırlıdır. Bildiri sunumunu birinci yazarın gerçekleştirmesi beklenir.

Sempozyum bildiri özetleri ve tam metinleri yayımlanacak mı?
Kabul edilen bildirilerin özetleri, gerçekleştiren* taraflar tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak okuyucularla buluşturulacaktır. Sunum videoları ve bildiri özetleri kitabı web sitelerimizde erişime açılacaktır.

*BEYTÜLMAKDİS ÖNCÜLERİ DERNEĞİ VE KUDÜS ARAŞTIRMALARI PLATFORMU